Обучение „MS Excel – Eкспертни функции“

Приключило

17 септември 2019

София

Обучение „MS Excel – Eкспертни функции“

Дата:

17 септември 2019, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна Зала на Алфа Куолти, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, 0882606008, E-Mail

За събитието

MS Excel – Експертни функции ще ви запознае с вградени в програмата функции, които позволяват значително да улесните ежедневните си задачи, да спестите време и драстично да подобрите ефективността си.

В курса детайлно са разгледани някои от най-често използваните логически и статистически функции, както и изключително полезните функции за търсене и справка – VLOOKUP, HLOOKUP.

АУДИТОРИЯ

MS Excel – Експертни функции е подходящ за хора, които имат опит базови познания по програмата. Всички включени в курса функции са детайлно представени – последователно е разгледано тяхното предназначение и специфика на изписване като за всяка функция са предвидени упражнения. Този подход позволява курсът да бъде подходящ дори за хора, които имат не толкова задълбочен опит с програмата.

 

  • Основни насоки при работата с функции в Excel – логика на функциите в Excel, видове грешки при работата с функции. Редактиране на формули;
  • Логически оператори: логически оператори за числови данни и логически оператори за текст. Формулата ISBLANK;
  • Употреба, функционалност и комбинации от логически функции: AND, OR, NOT, IF, IFERROR. Вложени IF функции;
  • Статистически функции. Приложение и разлики: COUNT, COUNTACOUNTBLANK;
  • Функционалност, приложение и препоръки за работа с функциите: Count IF, Sum IF, Count IFs, Sum Ifs;
  • Най-често използваните функции за търсене и справка: VLOOKUP, HLOOKUP. Функционалност, режими на работа, приложение, насоки за работа.

След курса MS Excel – Експертни функции ще можете на ползвате, с лекота, едни от най-полезните и ефективни функции вградени в Excel. Те ще позволят значително да оптимизирате ежедневната си работа, да правите бърза проверка и ефективно да управлявате времето си.

Ще придобиете основни знания как да разбирате и ползвате всички функции в Excel, дори да не ги познавате до сега. Съветите за лесно редактиране и откриване на грешки в изписаните функции, ще Ви позволят да коригирате вече написани формули, без да се налага да ги пишете отново.

Ще можете да пишете сложни формули, които съдържат повече от две функции едновременно. Ще се запознаете с основните принципи за писане на сложни формули, последователността в която Excel ги изпълнява и ще знаете какви са възможните причини за възникнали грешки.