Курс „Мотивация и управление на екипи“

Приключило

28 ноември 2019

София

Курс „Мотивация и управление на екипи“

Дата:

28 ноември 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Практически курс:
На плещите на мениджъра тежи отговорността за „стиковане“ на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина ….… Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

Основните теми, през които ще минем заедно:

МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

Същност на екипа. Диаграма на Вен за екипа. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип.

Осъзнаване на основните фактори, които формират добрия екип:

Факторът „група”, или „чувството за Ние”;

Факторът индивидуалности, или мотивирането на разгръщането на личния потенциал на всеки член на екипа;

Факторът „обща цел” или как да поставяме пред екипа мотивиращи цели.

Участниците получават познания на нивото на преживяването, свързани с неформалното лидерство в екипа.

Участниците ще придобият ключови управленски компетентности:

– Умение за познаване на членовете на екипа и техните лични нагласи, които ги определят като екипни играчи.

– Опознаване на собствените си нагласи чрез теста на Белбин при изпълняване на екипна задача.

Тази практика помага за осъзнаване ценностите на добре работещите екипи.

ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

Баланс между взаимоотношенията с хората и постигането на резултати. Умението да организираш – както своята работа, така и работата на екипа. Процесът на планиране и контрол на реализацията. Ключови показатели.

Роли и отговорности на съвременния ръководител – важността да ги осъзнаем;

Предизвикателствата при балансирането между хора и задачи и възможните решения;

Значението на добрата организация за ръководителя, за хората от екипа, за компанията и за нейните клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Поставяне на цели и отчитане на постиженията. Делегиране. Обратна връзка. Корекция на грешките и изказване на признание.

Какво включва процеса за управление на представянето. Съвременни дефиниции за успешно управление;

Значението на добре поставената цел за постигането на желаните резултати;

Трудностите в делегирането и най-често срещаните грешки с техните последствия за хората от екипа, за ръководителя и за компанията;

Решаващата роля на личния пример и обратната връзка – за мотивация или демотивация.

ЛЕКТОРИ на семинара са двама признати експерти в областта:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ – психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране. През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Обучението е подходящо за мениджъри на всички управленски нива, защото дава добавена стойност на знанието, което вече притежават. Практическата част в обучението дава идеи как да реагирате в ситуации от ежедневието на мениджъра.

Такси за участие в курса:

При регистрация до 25 октомври – 265 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 25 октомври – 315 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 25 ноември 2019 г.