Групово-динамична лаборатория „Мощ и немощ в групи“, 2019

Дата:

20 - 23 сеп. 2019, петък - понеделник

Час:

12:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Боровец, Самоков, хотел Самоков

За контакти:

Елена Евстатиева, +359897803257, E-Mail

Организатори:

La Conference

За събитието

ТРЕТО ИЗДАНИЕ

„Мощ и немощ в групи“ е групово-динамична лаборатория организирана веднъж годишно. Подходяща е за професионалисти чиято практика налага работа с малки и големи групи хора или ги поставя в центъра на взаимоотношения натоварени със специфична групова диманикма: отношения с пациенти, клиенти, служители, колеги, обучавани – обучаващи, служители – мендижъри.

Лабораторията е особено вдъхновяваща за професионалисти на свободна практика, традиционно работещи сами и често влизащи в различни по формат екипи. Лабораторията им дава възможност за обмен и професионално споделяне в бщност от колеги.

Лабораторията е защитено пространство за рефлексия и учене в реално време. Дава възможност на участниците да разберат по-задълбочено груповия процес, да анализират собственото си участие и влияние върху него, динамиката  в различни по вид групи, да разширят и задълбочат своя лидерски капацитет.

За всеки участник, лабораторията оставя трайна следа и въздействие, от които черпи идеи, опит и разбира се, нови контакти.

Участието в групово-динамичната лаборатория се признава за личен опит  от Българската асоциация по супервизия и носи кредити в програмата за  фасилитатори / водещи на възстановителни практики на La Conference SARL

“МОЩ И НЕМОЩ В ГРУПИ” Е ПОДХОДЯЩА ЗА:

Ръководители на екипи, ръководители, изпълнителни директори, предприемачи, мениджъри, администратори, академици, изследователи, професионални работници, преподаватели, студенти, консултанти, обучители, клиницисти, активисти, доставчици на услуги и др.

Участниците могат да бъдат представители на бизнеса, образованието, правителствените / местните власти, здравните услуги и социалните грижи, финансите, неправителствените организации, изкуствата, политиката, консултациите, обучението, организационното развитие, правосъдието, религиозните организации.

МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2019

Място:  ХОТЕЛ САМОКОВ, БОРОВЕЦ

Дати: 20 Септември – 23 Септември 2019г.

ЕКИП

Водещ фасилитатор на лабораторията и ръководител на екипа – Проф. д-р Марин Игнатов
Фасилитатори малки групи:  съставът им зависи от броят на записалите се

РЕГИСТРАЦИЯ и ТАКСА УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие преминава през няколко основни стъпки:

1). Попълване на електронна форма за регистрация, с която заявявате желание за участие и запазвате вашето място за групово-динамичната лаборатория.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ   В рамките на следващите 14 дни следва да преминете към следващата стъпка, а именно:

2). Стойността на такса участие зависи от етапа на регистриране и заплащане: ранен, редовен и късен. В таксата участие са включени и разходите за обяд и кафе паузи.

Водещите на групово-динамичната лаборатория си запазват правото да провеждат предварителни срещи и/или разоговори с вече регистриралите се участници.

Ранна регистрация – затворена

 

Редовна регистрация:

срок: 01.06.2019 – 10.08.2019, стойност: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева) С отстъпка 15 % при заплащане до 30 юни 2019

Късна регистрация:

срок: 11.09.2019 – 20.09.2019г ., стойност: 470 лв. (четиристотин и седемдесет)

Специална квота за студенти  и университетски преподаватели, валидна до изчерпване, но не по-късно от 30.06.2019: 270 лв. (двеста и седемдесет лева)

При записване на повече от 1 участник от организация се ползва отстъпка от 10 %. Това условие не е приложимо към квотата за студенти и преподаватели и за ползващите 15 % отстъпка при заплащане до 30 юни на редовна такса участие.

ХОТЕЛСКОТО НАСТАНЯВАНЕ е извън посочената такса и не зависи от периода на регистрация и заплащане в лабораторията. То е с фиксирани цени и включва: нощувка, закуска, ползване на басейн, паркинг, безжичен интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС.

За участници в събитието “МОЩ И НЕМОЩ В ГРУПИ” 2019 хотел САМОКОВ предлага следните условия:

единична стая със закуска –  49,00 лв. или 147 лв., за три нощувки със закуска
легло в двойна стая със закуска – 37,00 лв., или 111лв., за три нощувки със закуска.
ВАЖНО:

1). Може да изберете да участвате без да ползвате предложеното от нас място за настаняване. Тогава е добре да се съобразите с програмата на лабораторията и да спазвате стриктно времевия график.

2). Придружители не се допускат в работата на групово-динамичната лаборатория и следва да бъдат информирани, че времето за социалната програма е строго фиксирано и силно ограничено.
Извън общата програма те могат да се възползват от предложенията на хотел Самоков и курорта Боровец. Ако желаят общ обяд с участниците в лабораториятя следва да доплатят на място, 51 лв. за трите дни.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

МЕТОДИКА И СПЕЦИФИЧЕН СЕТИНГ

 

 

МЕТОДИКА И СПЕЦИФИЧЕН СЕТИНГ

Групово-динамичната лаборатория за професионалисти създава условия за уникално по своите характеристики общуване. То е експериментиращо и във висока степен изкуствено. Може да се твърди, че е артистично и има характер на изкуство както за участниците, така и за фасилитаторите. Някои смятат, че лабораторията е близка до “happening” като запазва при това, своята висока професионална и научна стойност.

Подпомогнато от умелата работа на фасилитаторите, общуването в малката и голяма група придобива „двояк“ характер:

В афилиативната плоскост на привличане или отхвърляне (като първично еротично взаимоотношение). В тази плоскост взаимодействието между социалните партньори не е с цел постижение с измерим външен резултат, а цел е самото междуличностно общуване като сближаване. Изпъкват следните групово-динамични полюси: сближение, съединение, съвокупление/отказ от сближение, съединение, съвокупление. Разбира се, като психолози знаем, че еротичното най-често не е физически сексуалното. В повечето интеракции то има надеротичен, сублимиран характер.
В плоскостта на Homo economicus, като съзнавано и несъзнавано калкулиране на изгодата и вредата от реално или виртуално, фантазно общуване.
Ние, психолозите сме свикнали да работим повече в афилиативната плоскост, там да разнищваме проблемите на нашите клиенти и често забравяме другото – пресметливостта. Групово-динамичната лаборатория позволява да развием сензитивност към това, какво харесваме или не харесваме в другия, но ни помага да вникнем и в много по-силно табуизирания аспект, а именно, каква изгода или вреда носи общуването с друг член на общността или групата.

Групово-динамичната лаборатория разкрива динамиката на сътрудничеството и съревнованието. На пръв поглед обединяването на две толкова различни, дори противоположни явления като сътрудничеството и съревнованието изглежда нелогично.

В действителност особено важен елемент на социално компетентното поведение имаме в случаите, когато личността е в състояние да разграничи ситуациите, които изискват съревнователна активност, от ситуациите, при които само засилването  на сътрудничеството би довело до постигане на целта. При дейности, изискващи сътрудничество, участващите във взаимодействието лица преследват същите цели, т.е. успехът на единия е също успех и за другия.

Съществуват няколко варианта на кооперативно поведение в група:

– при съвместна дейност всеки от партньорите действа в пряка връзка с другия за постигане на целта;

– при подпомагаща дейност единият партньор реализира постигането на целта, а другият изпълнява помощни операции;

– при конвертираща дейност партньорите осъществяват напълно различни, но взаимно допълващи се дейности.

Съперничеството и конфликтът отиват, разбира се, отвъд съревнованието. При тях не се иска подобряване на собствените постижения, а се цели намаляването на резултатите на другия, причиняване на вреда.

 КАК РАБОТИМ

Групово- динамичната лаборатория се води от основен фасилитатор, който кани екип за развитие и провеждане на лабораторията. Водещият фасилитатор в “Мощ и немощ в групи” е проф. Марин Игнатов, д-р. Екипът и неговият състав зависят от броят на записалите се участници. Лабораторията е уникална, защото дава възможност за изследване на динамиката в малка и голяма група.

Продължителността на лабораторията е 4 дни, разположени в предпоследната седмица на месец Септември.

КЪДЕ РАБОТИМ

Групово-динамичната лаборатория няма фиксирано място за своето провеждане. Ежегодно се определя мястото, като се водим от следзните критерии:

  • достъпност и инфраструктура
  • добра обезпеченост със зали и пространства за провеждане на различни по формат групиразумни цени и възможност за избор при настаняването, защото: групово-динамичната лаборатория е демократично пространство, в което е важно да могат да участват представители на различни групи, организации и професионално общности.

Публикувано на 24 юни