МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Приключило

16 мар. - 15 апр. 2018

София

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата:

16 мар. - 15 апр. 2018, петък - неделя

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Национално сдружение Недвижими имоти, 1, София, бул. Патриарх Евтимий 36А

За контакти:

Стефана Кафтанджиева, 0882 269687 , E-Mail

Организатори:

НСНИ

За събитието

На 16 МАРТ 2018 г. започва следващото модулно обучение за получаване на държавно свидетелство за владеене на професията „Брокер на недвижими имоти“, признато за издаване на Европейски професионални карти.

То ще се проведе в залата на НСНИ на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ 36А от 16 МАРТ до 15 АПРИЛ 2018 г.

13 модула. 84 часа с включен изпит за валидиране на знания. Членовете на Сдружението ползват преференциални цени.

 

Повече информация можете да намерите в приложените файлове и на сайта на НСНИ: www.nsni.bg

При възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Стефана Кафтанджиева, директор на ЦПО на НСНИ, на тел. 0882 269687 или на имейл education@nsni.bg

Квалификационен курс за базови компетентности по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?
Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
– Глобални аспекти на професията и пазарите
– Бизнес преговори и сделки с имоти
– Психология на преговорите
– Реклама и маркетинг на недвижими имоти
– Правни аспекти на недвижимата собственост
– Градоустройство – земя
– Градоустройство – сгради
– Градоустройство – правни аспекти
– Земеделски земи
– Кредитиране на недвижими имоти
– Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти
– Оценяване на недвижими имоти
– Фотография за брокери

КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА?
Обучителният курс е с общ хорариум 84 уч. ч. След обучението курсистите могат да положат изпити по теория и практика за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатсва за допускане до изпит за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?
1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер“ специалност “ Недвижими имоти“.
2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат – Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“ – образец 3 – 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?
Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя. Моля направете справка с календара на учебните програми в УЧЕБЕН ГРАФИК.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?
След завършване на учебната програма по договорен график с ЦПО.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ
Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.