Практически семинар „Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване“

Приключило

11 октомври 2019

София

Практически семинар „Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване“

Дата:

11 октомври 2019, петък

Час:

08:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване. Основни процедури, събития и действия

Лектори: Соня Христова, експерт и Гюргя Желязкова, експерт Осигуряване при НАП

Дата: 11.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: ТРЗ, членове на комисии, общински служители

Предимства за участниците в семинара: Актуалност на темата

Програма на семинара:

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 09:45 ч.
1. Какво свършихме и какво ни предстои – 15 дни преди изборния ден: основни процедури, събития и действия.
2. Образуване на избирателни секции в лечебни заведения и специализирани институции:
3. Искания за гласуване по настоящ адрес, отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.
4. Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на община /район/ и кмет на кметство /дискусия/.
09:45 – 10:15 ч. Кафе-пауза
10:15 – 12:00 ч.
5. Изборни помещения – оборудване, изисквания.
6. Предизборен ден:
7. Изборен ден (задължения и правомощия на общинската администрация).
8. Приемане за съхранение в общинската администрация на изборните книжа.
I. Прилагане на осигурителното законодателство за лица на изборни длъжности
1.1. Ред за социално и здравно осигуряване на лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности – кръг на осигурените, осигурителен доход, осигурителни вноски, подаване на данни по Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
12:00 – 12:30 ч. Обяд
12:30 – 15:00 ч.
II. Определяне на осигурителния доход и подаване на данни по Наредба №Н-8/2005 г. на лица, получаващи възнаграждения при провеждане на избори. Практически въпроси и примери за:
2.1. Членове на централна избирателна комисия;
2.2. Членове на районни избирателни комисии;
2.3. Членове на общински избирателни комисии;
2.3.1. Осигуряване на работни групи от специалисти;
1.4. Членове на секционни избирателни комисии;
15:00 – 15:15 ч. Кафе-пауза
15:15 – 16:30 ч.
III. Определяне на осигурителния доход и подаване на данни по Наредба №Н-8/2005 г. на лица, получаващи възнаграждения по ЗМСМА. Практически въпроси и примери за:
1. Членове на общински съвет (общински съветници);
3.2. Председател на общинския съвет;
3.3. Членове на комисии;
3.4. Кмет на община.
4. Дискусия, въпроси и обратна връзка.
16:30 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

Такса за участие: 96,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания 78,00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

За записване: https://expert.raabebg.com/seminari/mestni-izbori-organizaciya-trudovopravni-otnosheniya-i-osiguryavane