Мениджър в земеделието

Дата:

25 сеп. - 20 Дек. 2023, понеделник - сряда

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 ,0885755867, E-Mail

За събитието

Хорариум: 150 учебни часа.

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая – понеделник, сряда и петък.

Обучението има за цел да запознае предприемачите в земеделието с мениджмънта на земеделските стопанства. Да придобият теоретични познания и практически умения при управление на фирмите си.

Съдържание на курса:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд;
  2. Икономика;
  3. Предприемачество;
  4. Мениджмънт на земеделска фирма;
  5. Финанси на земеделско стопанство;
  6. Счетоводство в земеделието;
  7. Маркетинг;
  8. Бизнес планиране;
  9. Упражнения.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплома за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.