Международна търговия, сделки с имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС. Промените в ППЗДДС 2022

Приключило

19 юли 2022

Online

Международна търговия, сделки с имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС. Промените в ППЗДДС 2022

Дата:

19 юли 2022, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Специализирано онлайн обучение на 19.07. 2022г. на тема:

Международна търговия, сделки с недвижими имоти и други специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката
Промените в ППЗДДС 2022

Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30ч – 13,00ч.

Теми:
I. ПРОБЛЕМИ ПО ДДС – международна търговия
– проблеми по документиране;
– проблеми по доказване при ревизия или при обжалване;
– небрежно оформени документи, вкл. Потвърждения за получени стоки;
– превод на представяни документи;
– представяне на документи по опис;
– авансови фактури при ВОД на стоки;
– Проблеми с тристранни и многострании операции, вкл. при износ на стоки;
– ДДС въртележки в ЕС –фиктивни ВОД от други страни на ЕС;
– „участие” на български фирми в ДДС въртележки – посредници в тристранни операции;
– ревизионни практики в България;
– Продажби на стоки, които се намират извън територията на ЕС – чл. 17, ал. 2 ЗДДС;
– Услуги по СМР и СРР в други ЕС;
– Регистрацията по чл. 97а ЗДДС;
– Данъчен статус на Северна Ирландия;
II. Практически проблеми по ДДС – сделки с недвижими имоти(НИ);
– усложнения при съсобственост;
– грешки при замяна(бартер) на имоти по чл. 130 ЗДДС, данъчна основа и данъчно събитие;
– учредяване и прехвърляне на право на строеж – освободена или облагаема доставка;
– разлика между „урегулиран поземлен имот”(УПИ) и неурегулиран имот(ПИ);
– напускане на съдружник и изплащане на дял в имоти или други активи;
– промяна на архитектурен проект при започнало строителство -увеличение на РЗП;
– надстрояване и пристрояване на „стари сгради”;
– покупка на имоти на търг по чл. 131 ЗДДС;
III. Други специални случаи:
– разлика между „корекции чрез известия по чл. 115 ЗДДС ” и „корекции чрез анулиране по чл. 116 ЗДДС”;
– корекции на грешки и промяна на данъчната основа – чл. 116 ЗДДС;
– корекции чрез анулиране на фактури при влязъл в сила ревизионен акт;
– предварителна регистрация по ДДС на чуждестранни лица, неустановени в България;
– дерегистрация и облагане с ДДС при ликвидация и несъстоятелност;
– право на данъчен кредит за лица, регистрирани по режим „в Съюза”;
– разлика между справки декларации при режим „в Съюза” и „обща ДДС регистрация”;
– на коя държава принадлежи ДДС, при режим „в Съюза”;
IV.Промените в ППЗДДС 2022 (проект с обсъждане до 29.06.22г.)
Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.
Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Преференциална цена 100 лв. без ддс/ 120 лв. с ддс на човек при записване и плащане  до 08.07.22г.

Цени след 08.07.:
130лв. без ддс / 156лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 60лв. без ддс / 72лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията
електронен адрес.

Срок за записване и плащане 18.07.2022г.