Международна среща за Черноморския регион

Приключило

14 юни 2018

Варна

Международна среща за Черноморския регион

Дата:

14 юни 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Хъшове Свети Никола, Варна

За контакти:

E-Mail

Организатори:

БСК

За събитието

По инициатива на БСК, на 14 юни 2018 г., във Варна ще се проведе международна среща, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия.

Целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион, да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

За участие във форумча са поканени Министърът за Българското председателство, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в РБ, представители на Европейският комитет на регионите и др.

Получена е подкрепа от страна на BusinessEurope (Европейска конфедерация на бизнеса и работодателите), в която БСК членува и представлява България от 1999 г.