„МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“

Приключило

7 юни 2017

София

„МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  Власт, управление и обществено развитие  (глобални, регионални и национални перспективи)“

Дата:

7 юни 2017, сряда

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Тематични направления (ТН):

ТН 1 Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени

* Глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни и трудова заетост;

* Ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото

ТН 2 (Уъркшоп) – Нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция“
1. Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията: проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ, проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ, д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ, проф. д-р Людмил Георгиев (НБУ), проф. Антонио Матачена (Италия), проф. Тиери Бодасе (Франция), проф. Райнер Вернер (Германия), проф. Анжело Презенца (Италия), както и специално поканени гости от икономическата, политическата, социалната, управленската сфера и бизнеса.

Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления

Председатели, зам.-председатели и членове на Научен и Организационния комитет на конференцията


Основен фокус на пленарна сесия:

Определяне на водещите тези на конференцията – тенденции, подходи и възможни алтернативи на многоаспектната проблематика и съвременното ни развитие; теоретико-приложни сравнителни анализи, проучвания и презентации на посочените представители от поканените университети, организации, компании, институти и агенции


Тематично направление 1:

Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени
Основен фокус:
* Предлагане на концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели по различните глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни, трудова заетост и др;
* Дискутиране по политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото и измерения на тяхната ефективност
* Извеждане на национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически, културни и психологически измерения


Тематично направление 2:

УЪРКШОП: нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция“
Основен фокус
Предлагане на варианти за сътрудничество по възможни управленски решения и дискусия по различните форми на сътрудничество, свързани с подготовката за „четвъртата индустриална революция, нейните приложения в различните направления на бизнеса, но и при развитие на концепциите и теоретико-приложните аспекти при управлението на човешкия капитал. С участието на студенти, преподаватели, представители на бизнеса и публичната сфера.

В специално предназначен сайт на департамент „Администрация и управление“ има допълнителна информация за основните акценти на конференцията.