Международна конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“

28 - 29 сеп. 2021

София

Международна конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“

Дата:

28 - 29 сеп. 2021, вторник - сряда

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

На 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП организират Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”.

Отчитайки големия интерес на участниците по време на първото издание на събитието през 2019 г. и предвид икономическите последици от кризата с коронавируса за бизнеса в различните сектори през 2021 г., организаторите си поставят за цел да повишат финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средни предприятия, като им предоставят полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин.

В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия.

По време на събитието ще бъде осигурен директен контакт на представителите на бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите им нужди.

Участие в двудневното събитие ще вземат също и представители на двустранните търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес организации.

При проявен интерес към събитието можете да се регистрирате на следния адрес: www.b2bconnect.bg. В страницата на събитието е необходимо да използвате бутона „Заяви участие“, след което да последвате инструкциите за регистрация. Обръщаме внимание, че първоначалната регистрация в платформата отнема повече време, тъй като изисква по-голям обем от информация. Това е така, за да може мачмейкинг платформата да разпознае вашите интереси и да може по-лесно, по-бързо и по-удобно да се свързвате с компании, които представляват интерес за Вас.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989. Необходимо е да попълните формулярa за съгласие за обработката на личните данни на имейл:  s.zapryanova@sme.government.bg . При трудности с регистрацията, моля свържете се с лицата на посочените телефони по-горе.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.