МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2016

Приключило

22 - 25 юни 2016

Варна

МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2016

Дата:

22 - 25 юни 2016, сряда - събота

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Курорт „Св. Св. Константин и Елена” , гр. Варна, Варна

Материали:

Изтегли Покана

За контакти:

+35929884158, E-Mail

За събитието

В традиционния вече ФОРУМ участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност у нас и в бъдеще.

Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия

за всички партньори в енергийния сектор  държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители.

За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност,но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Основни теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са:
• Стратегически и структурни проблеми на енергетиката
• Прогнозиране и оценка на риска
• Приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор – електроцентрали, електропреносни, топлофикационни, газоснабдителни системи и др.
• Конвенционални и ядрени електроцентрали
• Ново строителство и модернизация на централи
• Проблеми по опазване на околната среда
• Ефективно използване на енергията
• Възобновяеми енергийни източници
• Децентрализирани енергийни системи
• Контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси
• Качество на електрическата енергия

Публикувано на 21 юни