Семинар „Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС“

Приключило

17 юни 2019

Бургас

Семинар  „Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС“

Дата:

17 юни 2019, понеделник

Час:

10:00 - 15:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Експо център Флора, Бургас

За контакти:

Ваня Иванова, 0888298382, E-Mail

Организатори:

Акаунтинг нюз

За събитието

Знаем със сигурност, че във Вашата практика имате или сте имали лизинг.

Искате ли да научите повече за счетоводното му отчитане след измененията в СС 17 през 2019 г. ?

Вълнува ли Ви данъчното му третиране по ЗКПО  при наематели и наемодатели ?

Искате ли да чуете лектор,  който не се нуждае от представяне и ще Ви плени с професионалната си компетентност ?

Елате на семинар в Бургас

Лизинг – практически аспекти в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС с лектор: Димитър Войнов

Място и дата на провеждане

17.06.2019
Експо Център Флора, Зала №1
Начало: 10:00 часа
Край: 15:00 часа

За лектора: Димитър Войнов е водещ специалист по ЗКПО и данъчен консултант, топ лектор на курсове по счетоводни въпроси и ЗКПО.

Ето пълната програма:

Програма

Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

– Отчитане при наемателите на:

разходите за наем – линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
– Отчитане при наемодателите на:

приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели

– припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели
– данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:

– Наематели:

признаване на актив
признаване на задължение
отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга
– Наемодатели:

признаване на вземане
отписване на отдадения актив
признаване на печалба/загуба от отписването на актива
отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга
Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при наематели и наемодатели

Други аспекти, свързани с лизинговите договори

Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 139 лв.
В таксата са включени  сандвичи, кафе и материали за курса

Внимание!  Запиши се и на семинар Практически въпроси по трудовите отношения на 08.06 с Теодора Дичева и вземи двата семинара с 10% отстъпка – на промоционална цена от 230 лв. Напиши в заявката Промокод  Burgas0817

Направете Вашата регистрация  като ни изпратите Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова