Дата:

7 ноември 2024, четвъртък

Час:

09:15 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Паркхотел Витоша, София, ул. "Росарио" 1

За контакти:

Манол Атанасов, 0882 081 166, 0888 013 888, E-Mail

За събитието

Вероятно най-лаконичното и достатъчно описателно определение за лидер е  на Питър Дракър, „бащата“ на научния мениджмънт:

„Лидерът е човек с ясна цел и последователи.“

За да се превърне в лидер, бизнес ръководителят следва да създава последователи, т.е. да вдъхновява подопечни да следват и споделят неговите цели и убеждения.  Лидер без последователи е като генерал без армия…  Повече от 12 популярни теории и модели, групирани в три направления, се опитват да разкрият качествата и уменията, които правят от бизнес ръководителя лидер. Ролята и значението на лидерството и лидерските стилове за успеха на фирмата нарастват с повишаване на управленското ниво…

В семинара „Лидерство и лидерски стилове“ представяме елементите с практико-приложна стойност, анализираме най-честите причини за провали на бизнес лидери, необходимите качества и етапи, през които трябва да премине бизнес ръководителя, стремящ се да бъде и лидер. Разглеждаме четирите ключови елемента от модела за успешно ръководене на отдел (фирма).

Линк към програмата: https://konsultacii.eu/events/liderstvo-liderski-stilove