Лекция „Ролята на КИИП в инвестиционното проектиране”

Приключило

15 декември 2016

София

Лекция „Ролята на КИИП в инвестиционното проектиране”

Дата:

15 декември 2016, четвъртък

Час:

18:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

УАСГ, зала 205, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

БАВ - младежка секция

За събитието

Младежката Секция към БАВ организира Лекция на тема „ Ролята на КИИП в инвестиционното проектиране”. Гости ще бъдат Председателят на КИИП д-р инж Иван Каралеев и Председателят на Секция Водно строителство д-р инж. Балчо Балчев.