Лекция „Добрите нрави и самоуправляващите се автомобили“

Приключило

22 март 2017

София

Лекция „Добрите нрави и самоуправляващите се автомобили“

Дата:

22 март 2017, сряда

Час:

19:00 - 21:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Coshare HIVE, София, бул. Симеоновско шосе № 104

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Sofia Legal Hackers, ChallengingTheLaw

За събитието

В средата на м. февруари 2017 г. Европейският парламент прие обявената на 31.05.2016 г. проекторезолюция относно гражданскоправните правила на роботиката.

В нея за пръв път се дава легална дефиниция – и то на европейско ниво, на понятието интелигентен робот и се предлага роботите да бъдат признати за „електронни лица“ със „специфични права и отговорности“.

Едно от основните притеснения, довело до първата европейска рамка относно гражданскоправния статус на интелигентните роботи, са навлизащите в Европа самоуправляващи се автомобили.

След като роботи победиха световните шампиони по шах, го и покер, те се превръщат и в наши лични “шофьори”, чийто “стил на шофиране” включва и етичен компонент.

Предстоящата открита лекция-дискусия има за цел да представи част от етичните и правните въпроси, които възникват при проектирането на самоуправляващите се автомобили.


Лектор ще бъде д-р Стоян Ставру – основател на Професионален сайт “Предизвикай правото” и главен предизвикател в предстоящата дискусия.

След кратко представяне на рамката на проблематиката (20 мин) ще се премине към открита дискусия и свободно обсъждане на възможните отговори на отправените от технологиите предизвикателства към правото.