Лекция „Дания, Брекзит и бъдещето на Европа“

Приключило

14 март 2019

Благоевград

Дата:

14 март 2019, четвъртък

Час:

19:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Американски университет в България, кампус „Скаптопара“, университетската библиотека „Паница“, Благоевград, Южна промишлена зона

За контакти:

E-Mail

За събитието

На 14-и март 2019 г. посланикът на Кралство Дания в България Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен ще изнесе
лекция в Американския университет в България (АУБ). Лекцията е част от традицията на АУБ да кани
лидери на мнение по актуални проблеми от интерес за студентите и преподавателите.
Събитието ще се проведе в университетската библиотека „Паница“ от 19:30 ч., кампус „Скаптопара“ на
АУБ в Благоевград. Темата на лекцията е „Дания, Брекзит и бъдещето на Европа“, като висшият
дипломат ще се спре върху предизвикателствата, пред които ЕС се изправя в условията на
миграционна криза, Брекзит и въпроси свързани с върховенството на закона в ЕС. Посланикът ще
засегне и темата за екологията, възможностите и предизвикателствата за разпространението на
датските екологични технологии в отговор на Парижката спогодба и върху уроците на Дания за
подобряване на екологичните показатели (с акцент върху Източна Европа).
„Наред с нашата разнообразна академична програма отдаваме голямо значение на лекциите на
изтъкнати външни лектори. Това позволява на студентите да бъдат в крак с актуалните
събития, свързани с Европейския съюз и европейските въпроси. Интерес към тези събития
проявяват не само преподавателите и студентите в академичното направление „Политика и
европеистика“, но и по-широк кръг колеги.“, посочи д-р Стивън Съливан, президент на АУБ.
Сьорен Якобсен  притежава магистърска степен по икономика от университета в Одензе. Започва
работа в датското Министерство на външните работи през 1997 г. Назначен е за заместник-посланик в
дипломатическите мисии на Кралство Дания в Анкара (2006 г.) и Пекин (2009 г.). В периода 2013-2014
г., Сьорен Якобсен е ръководител на секция „Политически и военни въпроси“ в посолството на Дания в
Афганистан, както и Старши датски граждански представител в провинция Хелманд. През 2014 г. става
заместник-началник на Отдела по европейска политика (ръководител на миграционната работна
група) във Външното министерство в Копенхаген. От 2017 г. Н. Пр. Сьорен Якобсен  заема поста
Извънреден и Пълномощен Посланик на Кралство Дания в България.