Успешно публикуване!

Курс за длъжностно лице по защита на личните данни (ДПО)

Приключило

2 - 3 юни 2018

София

Курс за длъжностно лице по защита на личните данни (ДПО)

Дата:

2 - 3 юни 2018, събота - неделя

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

УНСС, София, ул. „8-ми декември“

За контакти:

E-Mail

За събитието

Алианс за защита на личните данни, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС организира ускорени, специализирани курсове за Длъжностни лица по защита на данните. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и покрива цялата материя, която ще ви нужна, за да изпълнявате на коректните задачите, като бъдещо DPO.