Курс за длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Приключило

12 - 13 ян. 2019

София

Курс за длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Дата:

12 - 13 ян. 2019, събота - неделя

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

УНСС, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

За четвърти път, Алианс за защита на личните данни, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС организира ускорени, специализирани курсове за Длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗЛД или DPO). Курсът е съботно-неделен, с продължителност от 20 учебни часа и покрива практическите аспекти на работата ви като ДЛЗЛД..
Този път ще бъдат разгледани и новият Закон за защита на личните данни, личните данни на служителите и други наболели въпроси от практиката, предложени директно от участниците. Лектори и този път ще бъдат:
Невин Фети, съветник на президента на република България по въпросите за защитата на класифицираната информация , доктор по право, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни. Съдия Любка Петрова, зам.председател на Административен съд София-град, разглеждащ актовете на КЗЛД като първа инстанция и като касационна техните наказателни постановления, Диана Караиванова – Cerfitied Information Privacy Professional for Europe (CIPP/E). Специалист в защитата на личните данни и правната имплементация на нови регулации, адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право, външен affiliate преподавател към университета Харвард, Слави Танкеин – юрист, експерт по информационна сигурност