Какви умения ще придобиете?

  • Създаване на цялостни WordPress сайтове
  • Създаване и редакция на уеб съдържание
  • Работа с уеб хостинг, домейни и cPanel
  • Инсталация и настройка на WordPress
  • Инсталация и настройка на теми и добавки
  • Създаване и промяна на собствени WP теми