Курс „Управление на складови стопанства“

Приключило

9 - 10 мар. 2020

София

Курс „Управление на складови стопанства“

Дата:

9 - 10 мар. 2020, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

9 – 10 март 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

1.Въведение

Терминология и дефинции.
Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.
2. Типове складове

Типове складове – класификации.
Типове складове според начина на съхранение на товарни единици.
Ключови характеристики на складовете.
3. Складови операции и функционални зони в склада

4. Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.

Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.
Видове стелажни системи.
Анализ и избор на стелажни системи.
Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради.
Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.
5. Методическа основа на проектирането на складове

Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.
6.Видове товарни единици за стоки и материали

7. Системи за управление на складови стопанства (WMS)

8. Инвентаризации

Цели на инвентаризацията.
Варианти за организация при инвентаризации.
9.KPI’S

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF