Курс „Управление на складови стопанства“

Приключило

15 - 16 юли 2019

София

Курс „Управление на складови стопанства“

Дата:

15 - 16 юли 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

15 – 16 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

ПРОГРАМА:

ВЪВЕДЕНИЕ

 • Терминология и дефиниции.
 • Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки:
 • Верига на доставки – поглед отгоре.
  Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.
  ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ
 • Типове складове – класификации.
 • Типове складове според начина на съхранение на товарни единици.
 • Ключови характеристики на складовете.

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА

 • Складови операции.
 • Функционални зони при процесите на складиране.

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА

 • Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.
 • Видове стелажни системи.
 • Анализ и избор на стелажни системи.
 • Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради.
 • Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.

МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ

 • Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.

ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ

 • Видове товарни единици за стоки и материали.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS)

 • Системи за управление на складови стопанства (WMS) – общ преглед.

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

 • Цели на инвентаризацията.
 • Варианти за организация при инвентаризации.

KPI’S.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг  “Мати Ди”.