Курс „Управление на репутацията“

Приключило

19 октомври 2017

София

Курс „Управление на репутацията“

Дата:

19 октомври 2017, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Радисън Блу Гранд Хотел, София, пл."Народно събрание"4

За контакти:

Силвия Асенова, Жени Павлова, 0887 315 808, 0888 45 77 08, E-Mail

Организатори:

Power Lab Pro

За събитието

Този еднодневен курс е съставен от четири модула. Всеки от тях представя най-добрите практики и ключови концепции чрез уъркшопове, дискусии и примери от практиката.

Обучението е фокусирано върху:

-Стратегическо управление на репутацията – значимост на „добрата репутация”, комплексност на управлението.
-Репутация, доверие и етика – ролята на корпоративната социална отговорност, формиране на фирмената репутация, ефективни методи за изразяване на корпоративните ценности и послания.
-Ангажиране на всички заинтересовани страни- управление на репутацията в различни етапи от развитието на компанията, изграждане на доверие, стратегии за реакция при кризисни ситуации.
-Управление на стратегически за компанията въпроси – ранна идентификация и бърза реакция на важни тенденции и събития, които биха могли да засегнат репутацията на компанията, управление на риска, стратегии за адаптация.
-Мениджмънт на онлайн репутацията

След обучението се издава сертификат от ISOC ( курсовете на ISOC са сертифицирани от Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на:

http://www.isoc.com/london/course/191/reputation-and-issues-management-bulgaria