Курс „Основи на управлението на транспорта във фирмата“

Приключило

17 - 18 сеп. 2018

София

Курс „Основи на управлението на транспорта във фирмата“

Дата:

17 - 18 сеп. 2018, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

17 – 18 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

ПРОГРАМА

Място и роля на транспорта във веригата на доставки

Историческо развитие на логистиката.
Въведение в управлението на веригата на доставки.
Място и роля на транспорта във веригата на доставки.
Класификация на доставчиците на услуги във веригата на доставки.
Специфики и значение на транспорта

Терминология и дефиниции.
Характерни особености на транспорта.
Значение и фукнции на транспорта.
Основни принципи в транспортната дейност.
Основни оперативни цели на транспортната дейност.
Показатели за оценка на качеството на превозите

Видове транспорт

Класификации на видовете транспорт.
Видове транспорт според типа на превозните средства.
Характеристики, предимства и недостатъци на видовете транспорт.
Унифицирани товарни единици

Технически характеристики на подвижния състав при различните видове транспорт

Йерархия на решенията във веригата на доставки и транспорта

Планиране на дистрибуционни мрежи

Същност и роля на дистрибуцията във веригата на доставки.
Теория на мрежата.
Основни задачи при дизайн на мрежата.
Фактори, влияещи върху дизайна на мрежата.
Връзки между факторите, влияещи върху дизайна на мрежата и разходите.
Модели на мрежи.
Предимства и недостатъци на различните модели мрежи.
Необходими данни при дизайн на мрежата.
Проблеми при дизайн на мрежата.
Подходи при моделиране на мрежата.
Практически съвети при моделиране на мрежата.
Избор на вид транспорт

Критерии и фактори при избора на вида транспорт.
Класификация на методите за избор на вид транспорт.
Алгоритъм за избор на вид транспорт.
Критерии при избора на собствен или нает транспорт

Собствен транспорт

Предимства и недостатъци.
Финансов и оперативен лизинг.
Нает транспорт

Предимства и недостатъци.
Критерии при избора на превозвач.
Модел за оценка и сравнение на превозвачи.
Планиране на доставките и маршрутиране

Типове решения.
Цели и задачи на маршрутирането.
Модели за машрутиране.
Фактори, пораждащи комплексност при машрутирането.
Транспортни разходи и ценообразуване

Класификация и видове транспортни разходи.
Методика за определяне на себестойността на превозите.
Ценови модел за транспортна услуга.
Ключови индикатори и основни метрики в транспорта

Meждународни регламенти за осъществяване на товарни превози

Транспорт на стоки със специални режими

Транспорт на опасни материали.
Транспорт на бързоразвалящи се хранителни стоки.
Транспорт на живи животни.
Транспорт на извънгабаритни товари.
Условия за международни доставки – инкотермс

Приложеиние на съвременни технологии и системи в управлението на транспортната дейност

Опазване на околната среда и екологични норми

Обобщение

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 340 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.