Курс „Основи на Supply Chain Management“

Приключило

28 - 29 май 2018

София

Курс „Основи на Supply Chain Management“

Дата:

28 - 29 май 2018, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

Въведение.

Развитие на логистиката и произход на Supply Chain Management (управление на веригата на доставки).

Дефиниране и разбиране на Supply Chain и Supply Chain Management.

Роля и значение на Supply Chain.

Цели на Supply Chain.

Supply Chain спрямо логистика.

Обхват на Supply Chain Management.

Основни компоненти на Supply Chain Management процеса.

Потоци в Supply Chain.

Supply Chain – функционален разрез. Основни дейности в обхвата на Supply Chain. Основни типове решения при отделните дейности.

Supply Chain – процесен разрез. Supply Chain макро процеси.

Фази на решенията в Supply Chain.

Индикатори (KPI’s) в Supply Chain.

Координация и интеграция в Supply Chain.

Взаимовръзка и координация между отделните Supply Chain функции.

Етапи на развитие и зрялост на Supply Chain организациите.

Supply Chain в условия на несигурност (Zone of strategic fit).

Интеграция в Supply Chain. Push срещу Pull системи.

Фактори, влияещи върху представянето на Supply Chain, и основни метрики за измерването им.

Supply Chain мрежи.

Дефиниране и разбиране за Supply Chain мрежа.

Решения при изграждането на Supply Chain мрежи.

Макро фактори, влияещи върху дизайна на Supply Chain мрежите.

Tailored Supply Chain.

Обобщение.

Цена 340 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.