Курс „Google AdWords – управление и анализ на рекламни кампании“

Приключило

13 октомври 2018

София

Дата:

13 октомври 2018, събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ул.“Алабин“ 16-20, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

BIAeducentre

За събитието

Цели:

Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

За кого е предназначен курсът:

За маркетинг специалисти, желаещи да усвоят умения за управление на рекламни кампании в Google AdWords.
За мениджъри, които желаят да постигнат по-голям контрол над рекламните си кампании и подизпълнителите, както и по-висока възвращаемост от рекламната инвестиция.
За предприемачи, които желаят сами да рекламират сайта си в Google AdWords.

Теми на курса:

Рекламна стратегия и Google AdWords.
Видове реклами в платформата на Google: Search, Display, Video (Youtube), ремаркетинг, Dynamic Search Ads.
Създаване на рекламен профил и настройка на рекламни кампании.
Проследяване на конверсии и резултати. Оптимизиране на рекламата.
Работа с помощните инструменти Display Planner и Keyword Planner.
Анализ и измерване на ефективността на рекламите.