Курс „C++ Advanced“

Приключило

3 сеп. - 18 Ное. 2018

София

Курс „C++ Advanced“

Дата:

3 сеп. - 18 Ное. 2018, понеделник - неделя

Час:

18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Deep Web, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Software University

За събитието

Курсът навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като пойнтери и управление на паметта. Ще се запознаете със създаването на класове и методи към тях, както и с основите на обектно ориентираното програмиране през погледа на C++, създаване на конструктори и деструктори. Не на последно място ще придобиете умения да подреждате правилно кода в големи по обем проекти.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

 • Работа с пойнтери и управление на паметта
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
 • Основни концепции от ООП модела
 • Създаване на конструктори и деструктори
 • Previous
 • Основни концепции от ООП модела
 • Създаване на конструктори и деструктори
 • Работа с пойнтери и управление на паметта
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
 • Основни концепции от ООП модела
 • Създаване на конструктори и деструктори
 • Работа с пойнтери и управление на паметта
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
 • Next

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE OVERVIEW
3 C++ POINTERS AND REFERENCES
4 MEMORY MANAGEMENT
5 EXERCISE: POINTERS, REFERENCES, AND DYNAMIC MEMORY
6 ADVANCED C++ CLASS MEMBERS
7 CODE ORGANIZATION, С++ TEMPLATES
8 EXERCISE: ADVANCED CLASS MEMBERS AND CODE ORGANIZATION
9 DESTRUCTORS, COPY-ASSIGNMENT, CONSTRUCTION
10 C++ OOP – INHERITANCE AND POLYMORPHISM
11 C++ OOP – PURE-VIRTUAL MEMBERS AND MULTIPLE INHERITANCE
12 EXERCISE: RULE OF 3/5/0 AND INHERITANCE & POLYMORPHISM
13 EXAM PREPARATION
14 EXAM
15 EXAM RETAKE