Курс „Бюджетен процес. Техники на бюджетиране и планиране“

30 април 2020

София

Курс „Бюджетен процес. Техники на бюджетиране и планиране“

Дата:

30 април 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master) бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

Сред останалите теми на курса са:

– Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране
– Мултифункционалната роля на бюджетите
– Конфликтите между различните функции на бюджета
– Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета
– Процеса на договаряне на бюджетите с висшестоящия мениджмънт
– Производствения бюджет
– Паричния бюджет
– Инвестиционния бюджет
– Фиксираните и гъвкави бюджети
– Анализът на бюджетните отклонения
– Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)
– Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)
– Стратегическото бюджетиране

В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.

ЛЕКТОР на семинара е г-н ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA – Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Такси за участие в курса:

При регистрация до 31 март – 245 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници
При регистрация след 31 март – 295 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по бюджетиране.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 27 април 2020 г.