Курс „Business Essentials / 1-во Ниво“

Приключило

24 Ное. - 16 Дек. 2016

София

Курс „Business Essentials / 1-во Ниво“

Дата:

24 Ное. - 16 Дек. 2016, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои да се уточни локацията, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Целта на програмата е да предложи практически ориентирани обучения, отговарящи на нуждите на бизнеса в България. Обхватът и темите са дефинирани на база въпроси и казуси от практиката, идентифицирани от Капитал и компанията за професионални обучения MDV Professional Education.

Разработването на програмата и формата на курсовете стъпва на професионалния опит и академична подготовка на преподавателите – част от мрежата на международната компания с традиции в образованието BPP Professional Education.

Курсовете са подходящи за мениджъри и предприемачи, които осъзнават необходимостта непрекъснато да усъвършенстват и надграждат своите професионални познания и практически умения и търсят структурирани знания. Подходящи участници са и „новите звезди“ в компаниите, които притежават ентусиазъм и амбиция, но много бързо трябва да разширят своите знания и умения, за да се справят с новата си роля в организациите.

Модулът е разделен на няколко панела.

Стратегия и маркетинг
24 – 25 ноември 2016 г.
Инструменти за стратегически анализ на конкуренти, клиенти, продуктово портфолио
Капитализиране на възможностите, избягване на пазарни капани и постигане на растеж
Разглеждане на реални и практически ориентирани казуси, свързани с бизнес стратегията
Увеличаване на продажбите и генериране на печалба
Създаване на стойност, таргетиране, позициониране и конкурентност
Връзка с потребителите чрез дигиталните и социални медии
Трансформация на клиентите в лоялни последователи
Показатели за проследяване на резултатите

Финансов мениджмънт
1 – 2 декември 2016 г.

Тъкуване на финансовите отчети чрез анализ на ключовите показатели
Управление на оборотни средства, вземанията и задълженията
Планиране и бюджетиране, изготвяне на прогнози за паричните потоци
Решения за инвестиции
Дисконтирани парични потоци
Оценяване на инвестиция
Анализ на проекти и риск
Цена на собствения капитал

Финансов анализ
8 – 9 декември

Съдържание на програмата:
Симетрия и логика на счетоводния баланс – основни принципи на финансовата отчетност
Скритите послания на финансовите отчети, когато не разбираме от счетоводство?
Лесни счетоводни техники за предотвратяване на стопански измами в предприятието
Адекватна и оптимална отчетност към специфични потребители като банка кредитор, регулатор и др.
Управление на риска от измами в организацията

Право за мениджъри
15 – 16 декември 2016 г.

Съдържание на програмата:
Договори
Дружествено право
Защита на правата на дружеството
Законосъобразно и ефективно управление на персонала – подбор, задължения на работодателя, изпълнение на трудовия договор, отговорност на служителя
Основни правила за защита на лични данни
Елегантни техники за данъчно оптимизиране

Бизнес симулация*

датата не е фиксирана, ще бъде съобразена с възможностите на участниците

Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.

* Бизнес симулацията е част от пакета на участнците, записали цялото ниво.

Публикувано на 17 октомври

Публикувано на 17 октомври