Курс „Английски език за финансисти“

Приключило

2 - 25 Ное. 2020

Online

Курс „Английски език за финансисти“

Дата:

2 - 25 Ное. 2020, понеделник - сряда

Час:

18:00 - 19:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241172, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

От 2 ноември 2020 г. до 25 ноември 2020 г. (10 занятия от 18.00 ч. до 19.30 ч.)
Онлайн на платформа ZOOM
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е предназначено за управители, финансисти и счетоводители. Продължителността му е 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа.

Дати за провеждане на обучението: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 23 и 25 ноември 2020 г. – от 18.00 до 19.30 ч. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

 Темите:

1. Човешки ресурси.

Заетост и безработица.
Трудово възнаграждение – видове, компенсации, данъци, осигуровки.
Трудови взаимоотношения.

2. Банки и банково дело.

Лични финанси.
Финансови институции.
Централна банка.

3. Корпоративни финанси.

Собствен капитал на фирмата.
Заемен капитал.
Банкрут.

4. Корпоративно преструктуриране.

Сливане, придобиване, обратно изкупуване и др.
Инвестиции.

5. Бизнес етика.

Корпоративна социална отговорност.
Корпоративна измама.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.