Форум „КСО: Устойчиво развитие за българския бизнес“

Приключило

11 април 2019

София

Форум „КСО: Устойчиво развитие за българския бизнес“

Дата:

11 април 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 16:00

Достъп:

Входен билет

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

0898487912, E-Mail

Организатори:

Еnterprise.bg

За събитието

Форумът се организира със съдействието на CSR AdviceBox

АКЦЕНТИ НА ФОРУМА:

– Защо КСО? Тенденции и стандарти за успешни бизнес практики

– “Глобалният договор на ООН и основните принципи на социално отговорните компании”, Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

– “КСО – предизвикателства и ползи, свързани с устойчивостта и отговорността на бизнеса; нефинансово отчитане на фирмите”, д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox

– “Новата стратегия в областта на КСО, покана към Петър Начев, директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, Министерство на труда и социалната политика

– “Оценка на въздействието на КСО програмите и механизми за измерване”, Елица Баракова, Изпълнителен директор на Фондация „BCause

– КСО лидерстово – какво отличава лидерите в сектора

– „Силната и успешна КСО практика: пътят напред“, Люба Никифорова, Координатор КСО, ТИТАН Златна Панега Цимент АД

– „Практически аспекти на КСО – предизвикателства, ползи и добри практики“, Катерина Кирова-Миланова, Communications and Sustainability Manager, Загорка АД

– „Как големите компании могат да подпомогнат навлизането на добри КСО практики в сектора на малките и средните предприятия“, представител на „Дънди Прешъс Металс Челопеч

– Малките и средните предприятия: добри практики в КСО

– „Изграждане на устойчива политика в областта на КСО – практически предизвикателства и решения“, Анелия Минева, Plant Manager, фирма „Тукай“, Силистра

– Грижата за човешкия капитал – успешната КСО стратегия, Жюстин Томс, собственик на агенция ABC Design and Communication

– „Ролята на браншовите асоциации за внедряване на КСО политики в сектора на МСП“, представител на Съюза на пивоварите в България

– Предизвикателства и проблеми при разработването и провеждането на политики в областта на КСО

Аудитория:

100+ участника
Позиция висш мениджмънт: Собственик, Съдружник, Изпълнителен директор, Управител, Прокурист
Позиция среден мениджмънт: Директор Корпоративни комуникации, Head of Identity and Communications Department, Мениджър корпоративни комуникации, Експерт корпоративни комуникации

Тип на организацията: производители – ХВП, фармация, тежка промишленост, ритейл, финансови и банкови институции, застрахователни компании, софтуерни компании, услуги, браншови организации и др.

Ранна регистрация: 119 лв без ДДС важи до 11 Март

Стандартна регистрация: 168 лв без ДДС важи след 11 Март