Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“

Приключило

20 - 22 Ное. 2016

София

Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“

Дата:

20 - 22 Ное. 2016, неделя - вторник

Час:

14:00 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Предстои да се уточни локацията, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Кръглата маса си поставя за основна цел да събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които да дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България и ще имат възможността да се включат в структурен диалог с политически представители.

Поканата е насочена към:

– председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически представителства)

– представители на медии

– представители на бизнеса (компании с Корпоративна социална отговорност (но не е задължително) и/или такива, които считат или биха счели, че доброволчеството и ученето в неформална среда изгражда такива компетенции, които те биха искали да имат техните служители. Биха наели такива хора и/или биха подкрепили служителите си да се включват в такива дейности и/или биха подкрепили и биха се включили в кампания за популяризиране на доброволчеството и на ползите от него).

– хора от администрации

– образователни институции

– доброволци

– политически представители и експерти

Желаещите да участват следва да попълнят посоченият формуяр на официалната страница на събитието!

Публикувано на 13 ноември