Кръгла маса „Обществени медии и публични финанси. Казусът „БНР и Музикаутор“

Приключило

7 март 2017

София

Кръгла маса „Обществени медии и публични финанси. Казусът „БНР и Музикаутор“

Дата:

7 март 2017, вторник

Час:

09:30 - 14:30

Достъп:

Свободен

Място:

University of National and World Economy, София

За контакти:

Ивайла Николова, 02-8915-370, E-Mail

За събитието

Авторското право като елемент от ежедневието на обществените медии е функция на държавната културна политика. Как успяват обществените медии да изпълняват мисията си в условията на настоящето бюджетно финансиране?

Целта на дискусията е да бъде поставен въпросът за ефективността и ефикасността на публичните разходи за обществените медии по отношение на авторското право и сродните му права, за възможностите и ограниченията при решаване на този казус.

За участие са поканени представители на академичните среди, БНР, БНТ, Музикаутор, както и други организации за колективно управление на авторски права в музиката, театъра, киното, Министерството на културата, Министерството на финансите, Омбудсманът на Република България, Комисия за защита на конкуренцията, Европейска асоциация на журналистите в България, медийни и правни експерти, представители на медиите.