Кръгла маса “Какво означава лидерство в технологиите, когато ИТ е навсякъде” или “На какви задачи посвещават времето си ИТ директорите”

Приключило

7 декември 2016

София

Кръгла маса “Какво означава лидерство в технологиите, когато ИТ е навсякъде” или “На какви задачи посвещават времето си ИТ директорите”

Дата:

7 декември 2016, сряда

Час:

17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

За новата роля на ИТ мениджърите през последните години е казано много. Вече никой не смята, че ИТ ръководителите отговарят само за ИТ инфраструктурата или че тяхната роля се свежда до поддържане на оперативни функции на бизнеса. Разбира се, ИТ директорът е въвлечен във всички процеси, в които участват специалистите от неговия екип, но това, което е особено важно днес за всеки CIO, е извличането на максимални предимства от цифрови инициативи и активи.

В ерата на цифровия бизнес постигането на конкурентни предимства изисква динамично лидерство, ефективно използване на технологии за нуждите на бизнеса, сътрудничество и адаптация.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени следните въпроси:

 • Идентифициране на ресурси, знания и експертиза в компанията
 • Координиране и управление на ресурсите с цел осигуряване на необходимите ИТ решения
 • Oсигуряване на информация, разбиране на проблемите и подкрепа на вътрешните и външните партньори при реализация на проектите
 • Осигуряване на отношение, умения и технологии, необходими за успешната реализация на ИТ проектите
 • Ръководство на прехода към стратегическо използване на данните
 • Внедряване на дигитални иновации
 • Създаване на нови бизнес възможности чрез платформени стратегии
 • Адаптиране към променящата се същност на труда и работната сила
 • Осигуряване развитието на служители с уменията, необходими за дигиталната ера