Кръгла маса „Добри практики в туризма“

Дата:

3 декември 2019, вторник

Час:

10:00 - 12:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Стопански факултет, Великотърновски университет, Срещу СУУ "Емилиян Станев", Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров"1

За контакти:

Надежда Костадинова, 0886 844 922, E-Mail

Организатори:

За събитието

Ежегодно организираното от катедра „Туризъм“ при Великотърновски университет събитие, целящо комуникация с бизнеса в туризма и засилване на връзката преподаватели-студенти-бизнес, тази година е тематично насочено към мениджмънта на дестинациите.

Ще покажем пример за добра практика на взаимодействие между работна група студенти от нашата специалност и Община „Елена“ под формата на учебен проект  „Мониторинг на стратегически аспекти в туристическия продукт на дестинацията. Празник на Еленския бут, гр. Елена“. В рамките на събитието ще представим официалните резултати от работата на терен, състояща се в провеждане на анкетно проучване, насочено към  посетителите на „Празник на Еленския бут“. Студентите, разработващи проекта ще представят и своите официални доклади с анализ, наблюдения, изводи и препоръки на база извършеното теренно проучване.

Подготвили сме и други приятни и полезни срещи!

Добре дошли са всички общини, представители на бизнеса в туризма, както и всички наши приятели, посещавали събитията на катедра „Туризъм“.

Програма очаквайте скоро!

Среща на студенти от специалност "Туризъм" с представители на Община Елена

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество“ Христо Захариев, заедно със свой екип, презентира пред студентите

Публикувано на 04 ноември