Кръгла маса „Човешкият фактор в индустрия 4.0“

Приключило

17 април 2018

Пловдив

Кръгла маса „Човешкият фактор в индустрия 4.0“

Дата:

17 април 2018, вторник

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Limacon Event Center

За събитието

Индустрия 4.0 е пресечната точка на физическата, дигиталната и биологичната сфери, позната още като четвъртата индустриална революция – новата ера в индустриалните технологии. За да бъдат конкурентоспособни компаниите следва да генерират допълнителна печалба и да увеличат производителността си, което означава, че те ще трябва да следват тенденциите в новите дигитални технологии, за да успеят в новата дигитална ера.

Бизнесът ще има нужда от работници, притежаващи дигитални умения, приложими за отделните индустриални сектори. Необходими са обучителни програми, комбиниращи спецификата от даден сектор с набор от умения в сферата на т. нар е-лидерство и ИКТ.

Русенската търговско-индустриална камара работи по изготвянето на професионално обучение за Индустрия 4.0, имащо за цел да:

  • актуализира и преквалифицира служители от индустриалните сектори, с фокус върху дигиталните умения
  • подпомогне предприемачи, като им предостави обучение за потенциала на ИКТ в традиционните индустрии
  • обучи служители и мениджъри в умения за е-лидерство, което ще доведе до по-добра заетост и кариерни възможности
  • въведе ИКТ уменията в традиционните индустриални сектори като признати професионални умениячрез системата ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение)

За да бъде максимално полезно и практически ориентирано, обучението ще бъде разработено да отговаря на конкретни нужди на бизнеса, поради което е необходимо компаниите да вземат активно участие в разработване на програмите като определят своите нужди от обучения.

За тази цел е предвидено провеждането на няколко кръгли маси в различни градове на страната с представители на компании, които впоследствие ще имат възможността да се възползват безплатно от обучението.