Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО с  лектор: Димитър Войнов

Дата:

20 септември 2021, понеделник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

присъствено и онлайн, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

специализирано обучение на 20.09. 2021г.на тема:

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов

Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Теми:
1. Видове грешки в зависимост от съществото им:
• счетоводни грешки (съществени и несъществени)
• данъчни грешки
2. Видове грешки в зависимост от момента на установяването им:
• грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година
• грешки, установени през останалото време
3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
• Националните счетоводни стандарти
• Международните счетоводни стандарти
4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО.
5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:
• данъчни амортизируеми активи
• данъчни временни разлики
• преизчисляване при данъчна загуба
• данъчни грешки
• грешки, установени при данъчен контрол
6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
• подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
• подаване на писмо в НАП
Обсъждане на възникнали въпроси

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Цени ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
Място на провеждане: София, хотел Хемус
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Преференциална цена 100 лв. без ддс/ 120лв. с ддс за един участник
при записване и плащане до 31.08.
–––––––––
РЕДОВНИ ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/ за участник
За втори и следващ участник от една фирма 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Присъственото обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч.,зала, кафе пауза , презентация с пособия за писане
–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Цени за ОНЛАЙН УЧАСТИЕ:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Преференциална цена 90 лв. без ддс/ 108лв. с ддс за един участник
при записване и плащане до 31.08.
–––––––––
РЕДОВНИ ЦЕНИ:
130лв. без ддс / 156лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс / 60лв. с ддс за един участник
(важи за всички ценови периоди)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес. Уверете се, че посоченият ел. адрес няма специални филтри и защита и ще можете да получите линка за участие. Добре е да оставите алтернативен ел. адрес ако имате съмнения.

При забрана от страна на властите за провеждане на присъствени обучения, участниците ще бъдат пренасочени към онлайн участие със съответната корекция в цената.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 15.09.2021г.