Конференция ТЕЛЕКОМ 2019

Дата:

30 - 31 окт. 2019, сряда - четвъртък

Час:

10:00 - 15:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Национален дом на науката и техниката, Зала 3, София, ул. "Г. С. Раковски" 108

Връзки:

ТЕЛЕКОМ 2019

Материали:

Изтегли Покана

За контакти:

+(359) 2987-9767, E-Mail

Организатори:

СЕЕС

За събитието

На ТЕЛЕКОМ се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения.

IEEE е технически спонсор на конференцията и докладите се публикуват в IEEE Xplore.

От 1992 до 2009 г. националната конференция ТЕЛЕКОМ се провежда в Международния дом на учените (МДУ) „Фр. Жолио-Кюри“, гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите. От 1994 г. конференцията се провежда ежегодно.

ОРГАНИЗАТОРИ

Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС)

Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

IEEE Българска секция

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Комисия за регулиране на съобщенията

Технически Университет – София

ТУ-София, Факултет по телекомуникации

Съюз на учените в България

Асоциация „Телекомуникации“