Конференция “Съвременната трансформация на ИТ услугите: облаци, управлявани услуги, аутсорсинг”

Приключило

17 ноември 2016

София

Конференция  “Съвременната трансформация на ИТ услугите: облаци, управлявани услуги, аутсорсинг”

Дата:

17 ноември 2016, четвъртък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Конферентен център Капитал Форт, София, бул. Цариградско шосе

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ICT Media, IDG, ISACA - Sofia

За събитието

Облачният компютинг е една от най-горещите технологии днес. Този бизнес модел не само че променя начина на предоставяне на ИТ услугите, които извървяха дълъг път от чисто техническия аутсорсинг до клаудсорсинга, но представлява и важна предпоставка за развитието на технологии и бизнес модели като анализи на база големи данни, Интернет на нещата, сигурност, мобилност и редица други.

Все повече Big Data системите се предоставят „като услуга“ върху облачна инфраструктура. Данните от огромен брой крайни устройства и сензори се събират и обработват, благодарение на облачния компютинг и аналитичните методи, основани на Big Data, което прави възможно прилагането на нови, иновативни модели на бизнес поведение и управление.

Според експерти връзката между облачните системи, свързаните устройства и управлението на големите данни е съществена и ако всички те са комбинирани по правилния начин, резултатът е впечатляващ.

Какво е развитието на ИТ услугите, какви са моделите за тяхното прилагане, какво е настоящето и бъдещето на облака, IoT и големите данни и как бизнесът може да монетизира съвеременните технологии?

Широка платформа за дискусия и представяне на добри практики по тези актуални теми ще предостави 6-ото издание на станалата вече традиция за ИТ бранша у нас национална годишна конференция за облачни технологии, организирана от ICT Media.