Конференция „Нашата култура = нашето предимство“

Приключило

18 април 2019

София

Конференция „Нашата култура = нашето предимство“

Дата:

18 април 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Holiday Inn Sofia, София, 111 Alexandar Malinov Boulevard,

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

0887332473, E-Mail

За събитието

Мега акселераторът „Нашата култура = нашето предимство“ е първата в България практическа конферентна проява по темата за фирмената и екипната култура.

Лектори и модератори ще са над 20 души, изявени специалисти в темата: консултанти, бизнес лидери и учени.

Целите на конференцията са да представи съвременни концепции и изследвания, методики и инструменти, примери и добри практики; да способства генериране на идеи и обмяна на опит по темата Организационна култура.

Целева аудитория са ръководители и собственици на бизнеси, предприемачи, ръководители на екипи и неформални лидери.

ПРОГРАМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ЧАСТИ:
I Четири пленарни презентации, които ще представят съвременните виждания за фирмената култура и модел за нейното управление и опита на лекторите.
II Петнадесет модерирани дискусии, чийто теми са профилирани според йерархичната позиция и функцията на участниците. Всеки участник избира в кои дискусии да се включи във всеки от трите панела.
III Четири представяния на добрия опит на български фирми, променили културата си и постигнали по-добри резултати.
В края на конференцията е предвидено време за нетуъркинг

Когато всички в организацията работят според съзнателно избраната си култура, тя е магнит за таланти и клиенти. И реално, устойчиво конкурентно предимство.

Вижте подробната програма: http://www.business-accelerators.com/mega/