Конференция „Индустрия 4.0“

Приключило

12 април 2018

София

Конференция „Индустрия 4.0“

Дата:

12 април 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 15:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Парк Хотел Москва, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien

За събитието

Съвместно с Българска стопанска камара Ви каним да участвате в конференция за предизвикателствата и последици за икономическото и социално развитие на България, свързани с Индустрия 4.0.
Поканили сме представители на браншови организации, индустриални предприятия и предприемачи – членове на БСК, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представители на БАН, университети, научни и технически съюзи, експерти от Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, Националния икономически съвет, Икономическия и социален съвет, Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Държавна агенция „Електронно управление“ и др.
Форумът е открит за журналисти без предварителна регистрация.