Конференция „Гъвкава градска среда с технологични иновации“

Приключило

6 - 8 окт. 2016

Варна

Конференция „Гъвкава градска среда с технологични иновации“

Дата:

6 - 8 окт. 2016, четвъртък - събота

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

курорт Албена, Варна

За контакти:

E-Mail

За събитието

Съвременната градска среда изисква гъвкавост и своевременна реакция на всички изненади. През изминалите няколко години станахме свидетели на много промени, в това число и реализирани проекти за интелигентна градска среда, които освен териториални са и секторни – енергийна ефективност, умен дом, интелигентен градски транспорт, интелигентно видеонаблюдение.

Умният град е мястото, където с помощта на дигитализацията, традиционните мрежи и услуги са по-ефективни и от полза за своите граждани и бизнес. С тази визия Европейският съюз е инвестирал в ИКТ проучвания и иновации и развива политики за подобряване качеството на живот на гражданите за повече устойчивост при изпълнение на целите, заложени в Европа 2020.

Концепцията за умните градове надхвърля схващането за използването на ИКТ за по-добро използване на ресурсите и по-малко емисии, а включва още интелигентни транспортни мрежи, обновени водоснабдяване и отпадъчни съоръжения и по-ефективни възможности за осветление и отопление на модерните сгради. Тя също обхваща по-интерактивна и отзивчива градска администрация, по-безопасни публични места и посрещане на нуждите на населението.