Конференция „Европейска политика за развитие -предизвикателства и възможности“

Приключило

14 юни 2018

София

Конференция „Европейска политика за развитие -предизвикателства и възможности“

Дата:

14 юни 2018, четвъртък

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Огледална зала, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Събитието има за цел да предостави платформа на млади учени и представители на държавни институции, академични среди, неправителствени организации, медии и други да представят своята изследователска работа в областта на политиката за международно сътрудничество и развитие.

Кой може да участва?

В конференцията могат да вземат участие млади учени, докторанти, експерти и представители на гражданското общество, занимаващи се с проблеми на международното сътрудничество за развитие и теми, близки до Целите за устойчиво развитие.

Как може да се регистрирате?

За да се включите в конференцията, може да изпратите заявка за участие на имейл адрес research@epi-bg.org до 13 май 2018 г. Заявката трябва да включва:
– две имена;
– научно звание/степен;
– тема;
– университет/организация (ако е приложимо);
– данни за контакт;
– заглавие и резюме на доклад в обем до половин страница, до шест ключови думи и JEL код.