Конференция E-Infratech

Приключило

21 юни 2018

София

Конференция E-Infratech

Дата:

21 юни 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Капитал Форт, София, бул. Цариградско шосе 90

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Investor.bg

За събитието

Първата годишна конференция E-Infratech, организирана от Investor.bg и Wolf Theiss, отваря платформа за дискусии върху възможностите, които свързаността и технологиите предоставят на обществото, индустрията и инфраструктурата.

SMART технологиите и интернетът на нещата (IoT) вече са оказали значително влияние върху начина, по който вертикалните инфраструктурни бизнес модели създават стойност. От интелигентни градове и домове до индустриална автоматизация, е-мобилност и взаимосвързаност на инфраструктурата до 2025 г. IoT ще бъде дълбоко интегрирана в начина, по който действаме на локално и регионално равнище, включително в Централна и Източна Европа. 5G е ключова предпоставка за новата интелигентна екосистема и по-доброто разбиране  за новите оперативни модели, регулаторните и правни рамки ще помогне на бизнеса Ви да отговори на предстоящите предизвикателства и възможности.

Технологиите и IoT променят и традиционния сектор енергетика. Решения за по-ефективно управление на енергията и на съхраняването й дават на фирмите в сектора възможност да се превърнат в глобални технологични играчи. Новата правна рамка от Пакета „Чиста енергия“ ще тласне още повече сектора, давайки възможност за нови търговски решения и ефективност. Освен това, киберсигурността се счита за новия раздел „здравословни и безопасни условия“  бизнесите да успеят да управляват оперативните рискове и да осигурят защита на данните.

Взаимосвързаният свят създава реални възможности за практически подобрения и дългосрочна ефективност за фирми и за клиенти. Вече сме в ерата на е-инфраструктурата – присъединете се към конференцията Е-Инфратек, за да научите повече за това как се променя инфраструктурата, създавайки нови възможности за бизнес и решения за индустрията до 2025 г.