Дата:

7 септември 2023, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София

За контакти:

Манол Цветанов, 0882081166, 0888013888, E-Mail

Организатори:

Akaдемия за Лидери ООД

За събитието

Ефективната комуникация между ръководители и служители се счита за ключова предпоставка както за растежа на фирмата (отдела), така и за укрепване на екипния дух, повишаване на мотивацията и подобряване на микроклимата. Комуникационните умения са вероятно най-подценяваният инструмент в мениджърската практика

Семинарът Комуникационни умения „ръководител-служител“ покрива пет основни теми:  комуникацията като процес;  вербална, паравербална и невербална комуникация; имейл комуникация;  комуникация по телефона;  ефективна комуникация.

Тестовете осигуряват обратна информация за текущите убеждения на участниците относно комуникационните умения.  Упражненията и ролевите игри, заимствани от бизнес живота в България, поставят курсистите пред реални изпитания, но в безопасна среда…