Компютърно счетоводство – учебна практика

Дата:

25 сеп. - 16 окт. 2024, сряда - сряда

Час:

13:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Хорариум: 28 учебни часа.

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая – понеделник и сряда.

Обучението има за цел да запознае обучаващите се с функциите на счетоводен програмен продукт. Настройването на продукта за работа, съобразно дейността на фирмата. Работата с него при въвеждането на първични счетоводни документи. Съставянето на справки и отчети.

Курса е подходящ за хора преминали обучение по професията „Оперативен счетоводител“, с желание да надградят и упражнят познанията си по счетоводство.

Съдържание на курса:

 1. Запознаване с програмния продукт. Дефиниране на програмния продукт за работа;
 2. Въвеждане на индивидуален сметкоплан;
 3. Осчетоводяване на продажбите;
 4. Осчетоводяване на покупките – доставки, услуги;
 5. Придобиване на дълготрайни активи;
 6. Отчитане на ДДС. Декларация, дневник покупки, дневник продажби;
 7. Осчетоводяване на заплати, осигурителни вноски, данъци;
 8. Приключване на счетоводни сметки отчитащи разходите на фирмата;
 9. Приключване на счетоводни сметки отчитащи приходи на фирмата;
 10. Извеждане и анализиране на счетоводни справки, отчет за приходи и разходи, баланс;
 11. Упражнения .

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления