Семинар „Изграждане на система за оценка и управление на риска“

Дата:

27 февруари 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Основни рискове във всяка организация
– Мястото на оценката на риска в модела COSO
– Основни акценти в процеса по управление на риска
– Идентифициране на рискове
– Методология за оценка на риска
– Присъщ и остатъчен риск
– Периодичност на оценка и докладване на рискове
– Рискови индикатори
– Справка „Светофар” и справка „Регулировчик”
– Риск регистър
– Стратегии и подходи за управление на рисковете

Водещ обучението е г-н ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA – Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България

Такси за участие в обучението:

При регистрация до 31 януари – 245 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 31 януари – 295 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по управление на риска!

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 21 февруари 2020 г.