Онлайн обучение „Изготвяне на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари“

30 юли 2020

Online

Онлайн обучение „Изготвяне на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

30 юли 2020, четвъртък

Час:

9:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На 21 август 2020 г. изтича срока за изготвяне на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари от страна на задължените лица.

Целта на настоящото онлайн обучение е да подпомогне задължените по закона лица в изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, както и да представи Националната оценка на риска от изпиране на пари, публикувана от ДАНС.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Рисковите фактори в Националната оценка на риска

– Матрицата на риска

– Приложимостта към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице

– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила

– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила

– Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите

– Методологията на комплексната проверка

– Текущия контрол – установяване на времевите интервали за извършването му

– Изготвянето на клиентските досиета

– Установяването на правилата за обучение на служителите

– Изготвянето на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила

– Комуникацията на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално ниво

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица.

Лектор е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/vatreshni-pravila-zmip/