Семинар „Изготвяне на вътрешни правила и сертификат за обучение по ЗМИП“

Приключило

16 май 2019

Варна

Семинар „Изготвяне на вътрешни правила и сертификат за обучение по ЗМИП“

Дата:

16 май 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Аква, Варна

Връзки:

Записване

За контакти:

Елинка Рашкова, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Лектор: доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право

16 май 2019 г., гр. Варна, хотел АКВА

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч. Задължение за оценка на риска. Критерии за оценка на риска. Рискови фактори. Задължение за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Условия и ред за приемане на вътрешните правила.

11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч. Създаване на специализирани служби за подготовка и обучение на служителите. Контрол върху задълженията на субектите по ЗМИП. Административнонаказателна отговорност.

13:00 – 13:30 ч. Обяд

13:30 – 15:00 ч. Мерки за контрол: идентификация на действителния собственик, произход на средствата, оценка на риска. Контролни мерки по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави: прекратяване на дейността, разширено наблюдение на дейността. Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари – дневници за отчет.

15:00 ч. Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова е преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград по Административен процес и Застрахователно право. Адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”, гр.Пловдив от 2006 г. Специалист в областта на административното, банково, данъчно и застрахователно право. Консултира и представлява процесуално клиенти, развиващи дейност в областта на застраховането и финансите, включително и относно въпросите, свързани с регистрацията на застрахователни дружества и кредитни институции, необходимите документи за получаване на лицензия и спазване изискванията на специалните закони за дейността, както и правилата на ЗМИП и подзаконовите нормативни административни актове по приложението му. Адв.Веселина Бучкова има множество публикации в сферата на административното и данъчно право, а като практикуващ юрист, притежава богат опит в областта на процесуалното представителство по банкови и застрахователни дела.

Такса за участие в обучението: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, обяд тип сандвич, тест за доказване на резултатите от обучението, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Контакти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com