ISO 39001:2012 | Система за управление на безопасността на движението по пътищата

Приключило

29 октомври 2021

Online

ISO 39001:2012 | Система за управление на безопасността на движението по пътищата

Дата:

29 октомври 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Online

Връзки:

Запиши се

За контакти:

Ваня Филиповска, +359882606008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари; таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания; предприятия с вътрешен транспорт; летищни комплекси и др.)
поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно-строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.)
оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик: учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

Виж повече  за обучението: https://rb.gy/aaajjx