Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Приключило

14 юли - 8 сеп. 2018

София

Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Дата:

14 юли - 8 сеп. 2018, събота - събота

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

TrainSoft

За събитието

В процеса на обучение ще придобиете знания и умения за основните елементи, структурата, административната уредба, методите и средствата на счетоводната дейност, както и как да водите текущото счетоводство. Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация – всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за 2018г.

40 уч.часа присъственото обучение стартира на 14 юли събота от 10 часа

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 520 лв. За окончателното оформяне на финансовия резултат на дейността на фирмата, дружеството или компанията.Необходимо  е отново да минем целият процес по приключване на счетоводните сметки и регистри, изготвяне на справки и отчети, годишна инвентаризация, изчисляване и деклариране на дължимите данъци и всички онези специфични дейности, които трябва да се извършат съгласно действащите закони и наредби. Направето го бързо и точно! Нашите квалифицирани лектори ще ви разкрият тънкости при годшиното счетоводно приключване, ще ви дадат целенасочени съвети и ще ви научат на полезни практики, които да прилагате.Практически насочено обучение за напреднали. Темите в курса са подбрани и насочени за усъвършенстване на личните умения във воденето на счетоводство, приключването на финансовата година, отчитането на собствения и привлечения капитал и заемните отношения, амортизационна политика и др. След всяка преподадена тема се възлага самостоятелна задача за упражнение, която се коментира на следващото занятие.

Възможност за разсрочено плащане.